Glückwünsche

25. Dienstjubiläum feiert am 6. Mai: Rüdiger Barner, Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Geburtstag feiert am 7. Mai: 90 Jahre: Irma Krabbenhöft, Gast- und Krankenhaus, Hinsbleek 12.