Harburg
Lüneburg

Forstamt lässt Nadelbäume am Bockelsberg fällen